Ones no lineals

Informació general del grup

Àrea ANEP: Física i ciències de l'espai

Línies de recerca:

  • Dinàmiques d'ones no lineals, dinàmiques de fluids, ablació foto-induïda, modelat de la oïda.
  • Modelat de físiques del làser, dinàmiques multimode, filamentació, dinàmiques de la polarització, efectes estocàstics, física de semiconductor.
  • Patrons espacials i temporals, solitons dissipatius, localització a sistemas estesos i de temps retardat.