Tractament i Anàlisi Matemàtica d'Imatges (TAMI)

Tècniques o instrumental

  • Utilització de diferents programes de processament d'imatges aliens i propis desenvolupats pel grup.