Tecnologia d'Estructures i Materials (TecEstMa)

Aquest grup està pendent de traducció i revisió lingüística. Disculpin les possibles errades ortogràfiques en la seva informació general.

Informació general del grup

Àrea ANEP: Enginyeria civil i arquitectura

Línies de recerca:

  • Models mecànics de comportament d'elements i estructures de formigó
  • Aplicació d'aliatges amb memòria de forma en enginyeria estructural
  • Patologia estructural en edificació i obra civil. Diagnosi i reparació