Vicerectorat d'Investigació i Postgrau

fotoDr. Jaume Carot
Àrea de coneixement: Física Teòrica
Suport administratiu: 971 17 13 68
Son Lledó
 

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  • La promoció, avaluació i difusió de la investigació.
  • Els programes de foment de la recerca.
  • La tramitació d’ajuts a la recerca.
  • La tramitació de projectes de R+D+I en coordinació amb el Vicerectorat d’Innovació i Transferència.
  • La gestió acadèmica dels estudis de màster i doctorat.

 

Serveis o unitats dependents