Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització

Dr. Jaume Carot Giner
Àrea de coneixement: Física Teòrica
Suport administratiu: 971 17 13 68
Son Lledó

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  • La promoció, avaluació i difusió de la investigació
  • Els programes de foment de la recerca
  • La tramitació d’ajuts a la recerca
  • La tramitació de projectes d’R+D+I en coordinació amb el Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals
  • La gestió acadèmica dels estudis de doctorat
  • La signatura de convenis de mobilitat
  • La promoció internacional de l’oferta educativa de la Universitat
  • L’impuls de dobles titulacions i cotuteles
  • El manteniment i consolidació del Programa d’impuls i internacionalització dels estudis de postgrau a la UIB
  • El seguiment del programa de Mentoring per als estudiants nouvinguts a la UIB en programes de mobilitat internacional

 

Serveis o unitats dependents