Projectes internacionals vigents

La UIB participa actualment a 19 projectes de recerca que han obtingut finançament de la Unió Europea a través del Setè programa Marc, el programa Horizon 2020 o altres de la Unió Europea:

A més, participa en 6 projectes finançats per altres institucions internacionals: 

  • Affective and cognitive modulation of pain by using real-time fMRI neurofeedback
  • Are Svalbard plants prepared for climatic change?
  • A study of the relationship between mindfulness, distraction and brain stimulation
  • CAASSE - Coupled Animal and Artificial Sensing for Sustainable Ecosystems
  • Instabilities in partially ionised prominence plasmas
  • Nanostructured flavonoid coated implants for soft tissue integration 

Projectes internacionals finalitzats recentment

El següents projectes varen finalitzar el seu període de execució recentment: