Botar al contingut

Dra. Eva María Aguilar Mediavilla

 • Despatx A-217segon pisGuillem Cifre de Colonya
 • Aula C-210segon pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Doctora en psicologia i Logopeda per la Universitat de Barcelona. Ha estat docent, investigadora i vistant en diverses universitats (UB, UNED, UOC, i University City of London) i des de l'any 2001 és professora de la Universitat de les Illes Balears, actualment com a catedràtica d'universitat. Ostenta actualment els càrrecs directora de l'Institut de Recerca i Innovació educativa, coordinadora del Doctorat d'Educació d'aquesta universitat i Directora del Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa, a més de presidenta de l'Associació Internacional per a l'Estudi de l'Adquisició del Llenguatge (AEAL). A més té una llarga trajectòria de gestió universitària que inclou la secretaria de Facultat d'Educació, i la sots-direcció del departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, a més de directora de diversos estudis propis de la UIB.

És directora del Laboratori d'investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge i investigadora principal del grup de recerca I+DEL de l'Institut de Recerca Educativa (IRIE-UIB-GOIB). Té reconeguts tres trams d'investigació (sexennis) i quatre trams de docència (quinquennis). Les seves recerques s'han enfocat a l'adquisició del llenguatge, les dificultats del llenguatge, el bilingüisme i la fonologia. És autora de 48 articles, 33 d'ells indexats a JCR, a més de ser autora de 24 llibres i capítols de llibre incloent diverses proves d'avaluació i ha participat en 131 congressos nacionals i internacionals, 20 d'ells com a ponent. A més, ha obtingut dos premis nacionals 'Jordi Perelló' en investigació en Logopèdia del Col·legi de Logopedes de Catalunya.

Finalment, és editora associada de la Revista de Logopedia, Foniatría y Audiologia, i de Frontiers in Psycholgy i té àmplia experiència com avaluadora de projectes nacionals (Agencia estatal de investigación i diverses agències autonòmiques i universitàries) i internacionals (Unió Europea, Conacyt Mèxic, Universidad Nacional de Colombia, o Health Research Board d'Irlanda), així com de revisió de més de 72 trebals de revistes científiques indexades a JCR (SCIE i SSCI) i SJR com Language, Speech, and Hearing Services in Schools, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, Journal of Communication Disorders o International Journal of Language & Communication Disorders.

Formació acadèmica

1996 Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona
2003 Màster en Pertorbacions del Llenguatge i l’Audició per la Universitat de Barcelona que habilita per a la professió de Logopèdia
2003 Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2023 31/07/2024 dijous 10.00 11.00 Bestriu Pinos 21 o IRIE a Sa Riera (concertar cita abans)

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
11882 - Atenció Educativa a les Dificultats del Llenguatge
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23, 2023-24
11884 - Perspectives Actuals en Dificultats Específiques d'Aprenentatge
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2023-24
11904 - Pràctiques Externes
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23, 2023-24
11905 - Treball Final de Màster
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23, 2023-24
21332 - Treball de Fi de Grau de Psicologia
21355 - Trastorns en el Desenvolupament del Llenguatge i de la Parla
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats del Llenguatge en el Context Escolar
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
 • Grau d'Educació Primària2021-22
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) Membre

Altres grups de recerca

                 Institució   

Participació i Grup
IRIE Investigador principal del grup I+DEL: Investigació, Desenvolupament, Educació i LLenguatge

Publicacions

Publicacions en revistes

 • Aguilar-Mediavilla, E., Valera-Pozo, M., Buil-Legaz, L., Guirado-Moreno, J. L., & Adrover-Roig, D. (2024). Eficacia de las prácticas inclusivas para compensar los resultados académicos de escolares con dificultades del lenguaje oral y escrito. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 44(4), 100500. https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2024.100500 
 • Aguilar-Mediavilla, E., Sanchez-Azanza, V. A., Valera-Pozo, M., Sureda-García, I., & Adrover-Roig, D. (2024). The informant matters: Differences in bullying victim categorization rates assessed with self- and peer-reports in children with developmental language disorder and reading difficulties. Research in Developmental Disabilities, 149(March), 104747. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2024.104747 
 • Flexas, A., López-Penadés, R., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2023). Meanness trumps language: Lack of foreign language effect in early bilinguals’ moral choices. PLOS ONE, 18(11), e0294523. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294523 
 • Feijoo, S., Amadó, A., Sidera, F., Aguilar-Mediavilla, E., & Serrat, E. (2023). Language acquisition in a post-pandemic context: the impact of measures against COVID-19 on early language development. Frontiers in Psychology, 14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1205294 
 • Aguilar-Mediavilla, E., Salvà-Mut, F., Imbernon, F., & Oliver-Trobat, M. F. (2023). Influence of qualifications in initial training on the professional development and motivation of primary teachers in the Balearic Islands. European Journal of Teacher Education, 46(2), 308–330. https://doi.org/10.1080/02619768.2021.1912005 
 • Adrover-Roig, D., Sanchez-Azanza, V., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., & Aguilar-Mediavilla, E. (2023). Trait anxiety slows speed of processing but does not affect specific components of executive control. Acta Psychologica, 238, 103973. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2023.103973 
 • Aguilar-Mediavilla, E., Kearney, R. O., Adrover-Roig, D., Simon-Cereijido, G., & Buil-Legaz, L. (2022). Editorial: Socio-Emotional and Educational Variables in Developmental Language Disorder ( DLD ). Frontiers in Psychology, 13(March), 1-3. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.882397 
 • Aguilar-Mediavilla, E.; Pérez-Pereira, M.; Serrat-Sellabona, E.; Adrover-Roig, D. (2022) Introduction to Language Development in Children: Description to Detect and Prevent Language Difficulties. Children9 (412), 1-7. https://doi.org/10.3390/children9030412 
 • Esteller-Cano, À., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2022). Retrospective bullying trajectories in adults with self-reported oral language difficulties. International Journal of Language and Communication Disorders. 1–15. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12708 
 • Sureda-Garcia, I., Valera-Pozo, M., Sanchez-Azanza, V., Adrover-Roig, D., & Aguilar-Mediavilla, E. (2021). Associations Between Self, Peer, and Teacher Reports of Victimization and Social Skills in School in Children With Language Disorders. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.718110  
 • Valera-Pozo, M., Flexas, A., Servera, M., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2021). Long-Term Profiles of Bullying Victims and Aggressors: A Retrospective Study. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.631276 
 • Esteller-Cano, À., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., López-Penadés, R., Sánchez-Azanza, V., Sureda-García, I., Valera-Pozo, M., Flexas, A., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2021). California Bullying Victimization Scale-Retrospective ( CBVS-R ): Validation of the Spanish Adaptation. Psicothema, 33(2), 279–286. https://doi.org/10.7334/psicothema2020.407 
 • Serrat, E., Amadó, A., Bonet, A., Feijóo, S., and Aguilar-Mediavilla, E. (2021). Growing up in a socially bilingual environment: simultaneous acquisition of a typologically close language. J. Study Educ. Dev. 44, 1–34. https://doi.org/10.1080/02103702.2021.1888490 
 • Serrat-Sellabona, E., Aguilar-Mediavilla, E., Sanz-Torrent, M., Andreu, L., Amadó, A., & Serra, M. (2021). Sociodemographic and Pre-Linguistic Factors in Early Vocabulary Acquisition. Children, 8(3), 206. https://doi.org/10.3390/children8030206 
 • Acebedo, L., Buil-legaz, L., Adrover-Roig, D., & Aguilar-Mediavilla, E. (2020). Impact of the use of media devices within the family context on the language of preteens. Children, 7(12), 1-15. https://doi.org/10.3390/children7120281 
 • Nieva, S., Conboy, B., Aguilar-Mediavilla, E., & Rodríguez, L. (2020). Prácticas en logopedia infantil en entornos bilingües y multilingües. Recomendaciones basadas en la evidencia. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 40(4), 194-213. https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2020.05.001 
 • Nieva, S., Aguilar-Mediavilla, E., Rodríguez, L., & Conboy, B. T. (2020). Competencias profesionales para el trabajo con población multilingüe y multicultural en España: creencias, prácticas y necesidades de los/las logopedas. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 40(4), 152-167. https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2020.09.002 
 • Valera-Pozo, M., Adrover-Roig, D., Pérez-Castelló, J.A., Sanchez-Azanza, V.A. & Aguilar-Mediavilla. E. (2020). Behavioral, Emotional and School Adjustment in Adolescents with and without Developmental Language Disorder (DLD) Is Related to Family Involvement’. International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (6): 1949. https://doi.org/10.3390/ijerph17061949 
 • López-Penadés, R., Sanchez-Azanza, V. A., Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., & Adrover-Roig, D. (2020). Associations of natural language switching with executive control in early bilinguals. Bilingualism: Language and Cognition, 1–12. https://doi.org/10.1017/S1366728920000012 
 • Sanchez-Azanza, V. A., López-Penadés, R., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2020). Latent variable evidence on the interplay between language switching frequency and executive control in Spanish-Catalan bilinguals. International Journal of Bilingualism, 136700692090252. https://doi.org/10.1177/1367006920902525 
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., & Sanchez-Azanza, V. A. (2019). Speech profiles of Spanish-Catalan children with developmental language disorder. Clinical Linguistics & Phonetics, 1-21. https://doi.org/10.1080/02699206.2019.1619096 
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., Sánchez-Azanza, V., & Adrover-Roig, D. (2019). Academic outcomes in bilingual children with developmental language disorder: a longitudinal study. Frontiers in Psychology, 10(531), 1-17. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00531 
 • Font-Jordà, A., Gamundí, A., Nicolau Llobera, M. C., & Aguilar-Mediavilla, E. (2018). Use of the 2D:4D digit ratio as a biological marker of specific language impairment. Anales de Pediatría (English Edition), (xx). https://doi.org/10.1016/j.anpede.2018.02.008 
 • Sánchez-Azanza, V. A., López-Penadés, R., Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2017). Is bilingualism losing its advantage? A bibliometric approach. PLoS ONE, 12(4), 1–13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176151   
 • Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2016). Longitudinal trajectories of the representation and access to phonological information in bilingual children with specific language impairment. International Journal of Speech-Language Pathology, 18(5), 473–482. https://doi.org/10.3109/17549507.2015.1126638 
 • Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Rodríguez-Ferreiro, J. (2016). Oral morphosyntactic competence as a predictor of reading comprehension in children with specific language impairment. International Journal of Language & Communication Disorders, 51(4), 473–477. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12217 
 • Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., Adrover-Roig, D., & Aguilar-Mediavilla, E. (2016). Referential communication in bilingual Catalan-Spanish children with Specific Language Impairment. Anuario de Psicología, 46(1), 31–40. https://doi.org/10.1016/j.anpsic.2016.06.004 
 • Valera-Pozo, M., Buil-Legaz, L., Rigo-Carratalà, E., Casero-Martínez, A., & Aguilar-Mediavilla, E. (2016). Habilidades sociales en preadolescentes con trastorno específico del lenguaje. Revista de Logopedia, Foniatría Y Audiología, 36(2), 55–63. https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2015.03.002 
 • Buil-Legaz L, Aguilar-Mediavilla E, Rodríguez-Ferreiro. J. (2015). Reading skills in young adolescents with a history of Specific Language Impairment: The role of early semantic capacity. Journal of Communication Disorders, 10;58:14-20 https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2015.08.001
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J., Rigo-Carratalà, E., & Adrover-Roig, D. (2014). Early preschool processing abilities predict subsequent reading outcomes in bilingual Spanish-Catalan children with Specific Language Impairment (SLI). Journal of Communication Disorders, 50, 19-35. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2014.03.003
 • Aguilar-Alonso, Á., Torres-Viñals, M., & Aguilar-Mediavilla, E. (2014). The first Spanish version of the NEPSY for the assessment of the neuropsychological development in a sample of Spanish children. Anuario de Psicologia, 44(2), 185–198.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2013). Comparative analysis of the acquisition of syllabic structure and errors in preschool children with SLI. Anuario de Psicología. The UB Journal, 43(2), 237–252.  https://doi.org/10.1344/%25x
 • Serrat Sellabona, E., Sanz-Torrent, M., Badia, I., Aguilar-Mediavilla, E., Olmo, R., Lara, M. F., … Serra-Raventós, M. (2010). La relación entre el aprendizaje léxico y el desarrollo gramatical. Infancia Y Aprendizaje, 33(4), 435–448 https://doi.org/10.1174/021037010793139590  
 • Aguilar-Alonso, Á., & Aguilar-Mediavilla, E. (2008). Valoración del componente articulatorio del bucle fonológico del habla interior mediante una técnica conductual. Análisis Y Modificación de Conducta, 34(150–151), 233–257. https://doi.org/10.33776/amc.v34i150-151.707 
 • Aguilar-Mediavilla, E., Sanz-Torrent, M., i Serra-Raventós, M. (2007). The influence of phonology on morphosyntax in Romance language in children with SLI. International Journal of Language & Communication Disorders, 42(3), 325-348. https://doi.org/10.1080/13682820600881527
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2006). Phonological Profile of Spanish-Catalan Children with Specific Language Impairment at Age 4: Are There Any Changes over Time? Folia Phoniatrica et Logopaedica, 58, 400–414. https://doi.org/10.1159/000095001 
 • Aguilar-Alonso, Á., Ferrando, P. J., Aguilar-Mediavilla, E., & Roldan, C. (2006). El efecto de diferentes variables de personalidad sobre el resultado del examen realizado por dos muestras de estudiantes universitarios. Revista de Psicología General Y Aplicada, 59, 479–492. 
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2006). Enseñando lengua oral en la adolescencia. Educació I Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia, 19, 69–81. https://www.raco.cat/index.php/EducacioCultura/article/view/211328
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2005). Comparación entre la adquisición de la fonología castellana y catalana por medio del AREHA y del AREPA. Revista de Logopedia, Foniatría Y Audiología, 25, 104–114. https://doi.org/10.1016/S0214-4603(05)75824-1  
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Sanz-Torrent, M. (2003). Errors d’omissió en nens amb trastorn específic del llenguatge (TELL): Aspectes morfològics i fonològics. Revista Del Col·legi de Logopedes de Catalunya, 4(20), 18-19.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2003). Protocolos para el análisis fonético-fonológico en catalán y castellano: producción y discriminación perceptiva. Educació I Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia, 16, 95–102. https://www.raco.cat/index.php/EducacioCultura/article/view/75894/0
 • Aguilar-Alonso, Á., Gutiérrez, J., Barrantes-Vidal, N., Obiols, J. E., Aguilar-Mediavilla, E., & Ferré, M. (2002). A Spanish reduced version of the Oxford-Liverpool Inventory of Feelings and Experiences (O-LIFE). American Journal of Medical Genetics, 114(7), 754–755. https://doi.org/10.1002/ajmg.10971 
 • Aguilar-Alonso, Á., & Aguilar-Mediavilla, E. (2002). Evaluación del lenguaje en psicología clínica. Tres dimensiones oblicuas. Revista Española de Foniatría, 12.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Sanz-Torrent, M., & Serra-Raventós, M. (2002). A comparative study of the phonology of pre-school children with Specific Language Impairment (SLI), Language Delay (LD) and Normal Acquisition. Clinical Linguistics & Phonetics, 16(8), 573–596. https://doi.org/10.1080/02699200210148394
 • Aguilar-Alonso, Á., Cid, J. M., Aguilar-Mediavilla, E., Cid Rodríguez, J. M., & Aguilar-Mediavilla, E. (2001). Ruido ambiental y capacidad auditiva en estudiantes universitarios. Revista de Logopedia, Foniatría Y Audiología, 21(4), 166–172. https://doi.org/10.1016/S0214-4603(01)76205-5

 

Publicacions en llibres

 • Aguilar‐Mediavilla, E., & Sanz-Torrent, M. (2023). Introducción a los principios de intervención en el TDL. In L. Andreu & M. Sanz‐Torrent (Eds.), El trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL). Pirámide. 
 • Aguilar Mediavilla, E., Pérez Pereira, M., Serrat-Sellabona, E., & Adrover-Roig, D. (Eds.). (2023). Language Development in Children: Description to Detect and Prevent Language Difficulties. MDPI. https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-6840-9 
 • Aguilar‐Mediavilla, E. (2022). Aproximacions fonològiques entre llengües i desenvolupament del sistema fonológic del català. En M. Teixidó i Planas (Ed.), Fem l’escola plurilingüe. Horsori edicions.
 • Serrat, E., Aguilar-Mediavilla, E., Sanz‐Torrent, M., Andreu, L., Amadó, A., Badia, I., & Serra, M. (2022). Inventaris del desenvolupament d’habilitats comunicatives MacArthur-Bates en català. Guia d’ús i manual tècnic. Editorial UOC.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., Sánchez-Azanza, V., & Adrover-Roig, D. (2019). Atypical language development in Romance languages. Amsterdam: John Benjamins.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Igualada, A. (2018). Dificultades del habla, el lenguaje y la comunicación en los trastornos del neuro-desarrollo. Volum I, II i III. Barcelona: EDUOC.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., Sánchez-Azanza, V., & Adrover-Roig, D. (2018). Adquisición de la fonología. In Adquisición del lenguaje. Madrid: Pearson educación.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., López-Penadés, R., & Adrover-Roig, D. (in press). Code-switching and code-mixing in bilingual Spanish-Catalan children with and without Specific Language Impairment. In C. dos Santos & L. de Almeida (Eds.), Studies in Bilingualism. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., & Adrover-Roig, D. (2017). Language development in bilingual Spanish-Catalan children with and without specific language impairment: A longitudinal perspective. In A. Auza Benavides & R. G. Schwartz (Eds.), Language development and language disorders in Spanish-speaking children: Language processing and cognitive functions. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53646-0
 • Teixidó Planas, M., Rider Serra, C., Bassa Martin, R., Aguilar-Mediavilla, E., Alzina Seguí, P., Cirer Costa, F., … Palau del Pulgar, M.-E. (2016). Prova de competència lingüística: Termòmetre lingüístic. Palma: Santillana Illes Balears.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., López-Penadés, R., & Adrover-Roig, D. (2015). Code-Switching in bilingual Spanish-Catalan children with Specific language Impairment. In Proceedings of the Bi-SLI 2015. Bilingualism and Specific Language Impairment - 2015. Tours (France). Retrieved from http://bisli.sciencesconf.org/55551
 • Adrover-Roig, D., Buil-Legaz, L., & Aguilar-Mediavilla, E. (2015). El que les neurociències aporten a la didáctica de la llengua. In Els llenguatges dels infants: del cos i la parla a l’escriptura. Barcelona: Editorial UOC.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., & Adrover-Roig, D. (2015). Dificultats de parla i realització del perfil fonològic. In El llenguatge oral i escrit a l’escola: Bones practiques. Barcelona: Editorial UOC.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., & Adrover-Roig, D. (2015). El llenguatge oral: desenvolupament. In Els llenguatges dels infant: del cos i la parla a l’escriptura. Barcelona: Edicions UOC.
 • Buil-Legaz, L., & Aguilar-Mediavilla, E. M. (2019). Dificultades en el lenguaje oral. En M. González Nosti & E. Herrera Gómez (Eds.), Evaluación neuropsicológica del lenguaje. Madrid: Síntesis.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., & Adrover-Roig, D. (2014). Predicting late language comprehension from early processing abilities in children with and without Specific Language Impairment. In LSCD 2014 : Workshop on Late Stages in Speech and Communication Development UCL , London , UK , 3-4 April 2014 (pp. 75–77). London.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2008). Diferencias individuales en el desarrollo fonológico de los niños con trastorno específico del lenguaje y sus controles. In E. Diez-Itza (Ed.) Estudios de Desarrollo del lenguaje y educación (Vol. 32, pp. 419–427). Universidad de Oviedo.
 • Adame Obrador, T., Aguilar-Mediavilla, E., & Casero-Martínez, A. (2007). El practicum de psicopedagogía en la Universidad de las Islas Baleares y el proyecto Campus Extens. In Raposo, M.; Cid, A.; Sanmamed, M.; Iglesias, L.; Muradas, M.; Zabalza, M. A.(Eds) El practicum en el nuevo contexto del espacio euroepo de educación superior (pp. 125–139). Imprenta universitaria.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2006). La adquisición de las estructuras silábicas en castellano: un estudio preliminar. In 25 CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA. En “Diplomatura de logopedia de la UGR. 2o Encuentro Iberoaméricano de Logopedia”. Editorial Universidad de Granada.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Lara, M. F. (2005). Problemes en l’aprenentatge de la lectura en els nens amb Retard de parla i llenguatge. In F. Comas; X. Motilla (Ed.). Història-Històries de la Lectura (pp. 451–457). Institut d’Estudis Baleàrics.
 • Lara, M. F., & Aguilar-Mediavilla, E. (2005). Inicios de la lectura en niños que han tenido Trastorno de Habla. In Mayor, M.A., Zubiauz, B. y Díez, E. (Eds.). Estudios sobre la adquisición del lenguaje (pp. 892–907). Ediciones Universidad de Salamanca.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2005). ¿Puede la fonología explicar las características morfo-sintácticas del trastorno específico del lenguaje? In Mayor, M.A., Zubiauz, B. y Díez, E. (Eds.). Estudios sobre la adquisición del lenguaje (pp. 878–891). Ediciones Universidad de Salamanca.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2005). Protocols de l’AREPA: Protocols de l’Anàlisi del Retard de Parla. Edicions i publicacions de la Universitat de Barcelona.
 • Aguilar-Alonso, Á., & Aguilar-Mediavilla, E. (2004). La persona con transtornos del lenguaje, del habla y de la voz. PPU Publicacions Universitàries.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2004). Trastorno Específico del Lenguaje. In La persona con transtornos del lenguaje, del habla y de la voz. PPU Publicacions Universitàries.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2004). AREPA: Análisi del Retard de parla. Edicions i publicacions de la Universitat de Barcelona.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2003). Protocolos del AREHA: Protocolos del Análisis del Retraso del Habla. Edicions Universitat de Barcelona.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2003). AREHA: Análisis del Retraso del Habla. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
 • Adame Obrador, T., Aguilar-Mediavilla, E., Casero-Martínez, A., de la Iglesia Mayol, B., Muntaner Guasp, J. J., Oliver Trobat, M., & Sureda García, I. (2001). Pràctica I y II de la llicenciatura de psicopedagogia: Bienni 2001-2003. Universitat de les Illes Balears.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Sanz-Torrent, M., & Serra-Raventós, M. (2001). Análisis comparativo de las estructuras silábicas y sus errores en niños preescolares con trastorno específico del lenguaje y retraso del lenguaje respecto a la adquisición normal. In Muñoz, C.; Celaya, M. L.; Fernádez-Villanueva, M.; Naves, T.; Strunk, O.; Tragant, E. (eds.).Trabajos en lingüística aplicada, (Vol. I, pp. 619–624). Asociación Española de Lingüística Aplicada.
 • Sanz-Torrent, M., Aguilar-Mediavilla, E., Serrat Sellabona, E., & Serra-Raventós, M. (2001). Verb type production in Catalan and Spanish children with SLI. In Almgrem, M.; Barreña, A.; Ezeizabarrena, M. J. & Idiazábal, I.; Macwhinney, B. (Ed.). Research ono Child Language Acquisition (Vol. II, pp. 909–922). Somerville: Cascadilla Press.
 • Ruzo, S., Aguilar-Mediavilla, E., & Sanz-Torrent, M. (2000). Listado de palabras según su frecuencia y por edades. In M. Serra; E. Serrat; R. Solé; A. Bel; M. Aparici. La adquisición del lenguaje (pp. 533–550). Ariel Psicología.
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta