Estratègia de recursos humans per als investigadors - HRS4R

This language version doesn't exist

Fases d'implementació

El 19 de febrer de 2018, la Universitat de les Illes Balears (UIB) va aprovar la Carta europea de l'Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors (Carta i Codi, C&C).

Logo HRS4R

Amb aquest compromís, signat pel nostre Rector, s’ha iniciat el procés a la UIB per obtenir l’Estratègia de recursos humans per als investigadors - reconeixement HRS4R. Seguint les recomanacions de la Comissió, la UIB va crear un grup de treball (WG) i un comitè de direcció (SC) que han estat treballant en la implementació d’aquest sistema des de la seva creació.

El 14 de novembre de 2019, la UIB va enviar als Serveis de la Comissió Europea tota la documentació necessària per aprovar la primera fase de la implementació de l’HRS4R. Aquests documents són els següents:

  • Anàlisi GAP: mostra el nivell d’implementació a la UIB dels quaranta principis dels C&C. La comunitat investigadora ha participat, juntament amb el WG i l’SC, en aquesta anàlisi.
  • Llista de verificació OTM-R: mostra el nivell d’implementació d’una contractació oberta, transparent i basada en el mèrit dels investigadors de la UIB.
  • Pla d’acció: un cop detectades les mancances, la UIB ha proposat un pla d’acció de 24 mesos per esmenar-les tant com sigui possible. Un cop implementat el pla d’acció, s’enviarà un nou informe als Serveis de la Comissió (avaluació provisional).

El 26 de juliol de 2020 la Comissió Europea, a través d’EURAXESS, va concedir a la UIB el segell "HR Excellence in Research' award". Tot seguit, ha començat la fase d’implementació, la durada prevista de la qual és de 2 anys. Durant aquesta fase s’implementaran els canvis i millores que se varen proposar al Pla d’actuació.

Més informació

Per a més detalls, no dubteu a contactar amb la secció tècnica de projectes de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR). També podeu trobar més informació a:

 

Related documents