Escoltar

Convenis i acords marcs recents

  • 3916. Conveni marc de col·laboració institucional amb la Universitat Nacional Autònoma d’Hondures
  • 3833. Acord marc de col·laboració amb la Fundació Save The Med a Mallorca per compartir coneixement, noves tecnologies, investigacions i cultura en general i cooperar amb la consecució dels objectius de les dues organitzacions de la conservació, recuperació i regeneració mediambiental dels ecosistemes de les Illes Balears i la costa mediterrània
  • 3905. Sol·licitud de prestació del servei de notificacions electròniques i direcció electrònica habilitada del qual és titular la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  • 3915. Acord d’adhesió al projecte UNIFERIA
  • 3931. Conveni específic de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Universitat de les Illes Balears, per al desenvolupament de programes d’enriquiment per alumnat amb altes capacitats intel·lectuals
  • 3943. Addenda II al conveni de col·laboració subscrit amb Banc de Santander, SA, a Madrid, el dia 16 de desembre de 2019
  • 3948. Conveni instrumental amb el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB) per concretar les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa per dur a terme l’atenció integral dels estudiants i titulats universitaris en matèria d’informació, orientació laboral i intermediació amb empreses per afavorir la seva inserció laboral