Eleccions per elegir els òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat

logo

Elecció dels degans de les facultats i dels directors de les escoles