Cens per a les eleccions de representants dels estudiants als consells de departament

No existeix un procés electoral amb aquest codi

 

Comprovau les vostres dades al cens. Si les dades no són correctes, posau-vos en contacte amb la Secretaria General (971 173417).