Vicerectorat de Campus i Universitat Saludable

 

Dr. Adrià Muntaner Mas

Professor titular d'universitat
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.
Educació Física i Esportiva

 

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  1. La gestió dels espais de la UIB.
  2. La valoració de propostes de modificació i reforma d’espais de la UIB.
  3. Les reserves d’espais de la UIB, d’entitats internes i externes.
  4. L’ordenació i la planificació del campus universitari.
  5. La gestió ambiental, la mobilitat i la sostenibilitat.
  6. La gestió de l’esport universitari.
  7. El projecte de campus saludable.
  8. La promoció de la salut en la responsabilitat social universitària.
  9. La gestió i el seguiment del projecte SmartUIB, en coordinació amb el Vicerectorat d’Innovació i Transformació Digital.
  10. La gestió del Servei de Prevenció.