Vicerectorat de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent

 
Dr. Maurici Mus Amézquita
Professor titular d'universitat
Departament de Biologia
Àrea de Botànica

 

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • L’organització de la docència de postgrau.
 • La gestió acadèmica dels estudis de màster.
 • La gestió acadèmica dels estudis de doctorat.
 • La gestió acadèmica dels estudis propis de postgrau.
 • El règim acadèmic del postgrau.
 • Les relacions amb els centres.
 • La política de qualitat dels títols oficials de postgrau i de formació permanent.
 • La implantació dels títols oficials de màster i doctorat: verificació, autorització, modificació, acreditació i renovació de l’acreditació.
 • El seguiment de l’oferta de títols oficials i propis i de noves demandes.
 • L’impuls de dobles titulacions i cotuteles, en coordinació amb els vicerectorats de Gestió i Política Acadèmica de Grau i de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació.
 • L’impuls, organització, disseny i coordinació d’ensenyaments en línia o semipresencials dels estudis de màster i dels títols propis de postgrau.
 • La planificació i gestió, en coordinació amb els vicerectorats de Gestió i Política Acadèmica de Grau i de Personal Docent i Investigador, de la innovació docent.
 • El manteniment i consolidació del Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a estudis de postgrau a la UIB.