Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

Dr. Antoni Aguiló Pons
Currículum
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
campus.uib.cat
Son Lledó

 

 

 

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La coordinació de la responsabilitat social corporativa.
 • La gestió dels espais de la UIB.
 • L'ordenació i planificació del campus universitari.
 • La gestió ambiental i la sostenibilitat.
 • Les relacions necessàries amb la gestió del transport públic.
 • La participació en la gestió de la Fundació General de la UIB, sens perjudici de les competències sectorials d’altres vicerectorats.
 • La gestió del Servei de Salut Laboral.
 • La gestió de l’esport universitari.
 • La integració del concepte de promoció de la salut en la cultura de la Universitat: a les seves polítiques, a l’estructura, als processos i als currículums.
 • La creació d’un entorn universitari que fomenti en els estudiants, professors i personal d’administració i serveis una vida saludable.
 • La implicació de la promoció de la salut en la responsabilitat social.
 • La coordinació i la promoció de polítiques i estratègies que millorin el benestar de la comunitat universitària.
 • La política de cooperació al desenvolupament i solidaritat.
 • La sensibilització en matèria de cooperació de la comunitat universitària.
 • L’impuls, el suport a la gestió i el seguiment dels projectes i convenis internacionals de cooperació interuniversitària.