Vicerectorat d'Economia i Infraestructures

Dra. Maria Llompart Bibiloni
Currículum
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Son Lledó

Agenda del Consell de Direcció

 

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  • La supervisió de tots els serveis administratius de la UIB, especialment els relacionats directament amb l’àmbit econòmic.
  • La planificació i organització economicoadministrativa.
  • La preparació dels pressuposts, el seguiment i la liquidació.
  • El seguiment i la supervisió dels serveis contractats.
  • Les relacions amb la Junta de Personal d’administració i serveis.
  • Les relacions amb el Comitè d'Empresa.
  • La construcció i el manteniment de les infraestructures.
  • El manteniment del patrimoni.