Vicerectorat d'Innovació i Relacions Institucionals

Dr. Jordi Llabrés Bordoy
Currículum
Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Son Lledó

Agenda del Consell de Direcció

 

 

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La gestió de la política d’innovació i transferència del coneixement.
 • La responsabilitat i gestió de les relacions institucionals.
 • La coordinació de la comunicació.
 • La participació en la gestió de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), sens perjudici de les competències sectorials d’altres vicerectorats.
 • La relació amb el ParcBIT i el Centre Bit de Menorca.
 • La relació amb el món empresarial i econòmic.
 • El foment de l’esperit emprenedor de creació de noves empreses.
 • La tramitació de projectes d’R+D+I en coordinació amb el Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització.
 • Els estudis propis.
 • La creació i coordinació de càtedres d’empresa i/o d’innovació.
 • El seguiment del programa SmartUIB