Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització

 García Riaza

Dr. Enrique García Riaza
Àrea de coneixement: Història Antiga
Son Lledó

 

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  • La promoció, avaluació i difusió de la investigació.
  • Els programes de foment de la recerca.
  • La tramitació d’ajuts a la recerca.
  • La tramitació de projectes d’R+D+I en coordinació amb el Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.
  • La gestió acadèmica dels estudis de doctorat.
  • La signatura de convenis de mobilitat.
  • La promoció internacional de l’oferta educativa de la Universitat.
  • L’impuls de dobles titulacions i cotuteles.
  • El manteniment i consolidació del Programa d’impuls i internacionalització dels estudis de postgrau a la UIB.
  • El seguiment del programa de Mentoring per als estudiants nouvinguts a la UIB en programes de mobilitat internacional.