Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia

Dr. Antonio Fernández Coca
Currículum
Àrea de coneixement: Expressió Gràfica en Arquitectura
Edifici Son Lledó

 

 

 

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  • La direcció de l’Estratègia de Comunicació d’Imatge Corporativa.
  • La gestió de la informació interna de la UIB.
  • L’impuls, l’organització, el disseny i la coordinació d’ensenyaments en línia o semipresencials, tant reglats com no reglats/oficials com no oficials.
  • La planificació i execució d’una línia editorial digital de la UIB enfocada a la publicació de materials educatius en línia.
  • La planificació, la coordinació i el disseny tant de la interfície gràfica d’usuari com de l’estructura de continguts de la web de la UIB en totes les seves versions segons els dispositius.
  • La producció audiovisual de la UIB.
  • Els sistemes de videoconferència.
  • L’organització i el disseny de foment de la innovació docent aplicant eines digitals i narratives transmèdia.