Escoltar

Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 7 de novembre de 2016, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa electoral.
 4. Aprovació, si escau, de la distribució dels representants del grup C (estudiants) al Claustre de la Universitat.
 5. Aprovació, si escau, del Reglament de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM).
 6. Aprovació, si escau, de títols oficials.
 7. Substitució d’un membre a la Comissió de Contractació.
 8. Substitució d’un membre al Consell Social.
 9. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regula el percentatge de reserva de places per als alumnes afectats de discapacitat als estudis de màster i doctorat de la UIB.
 10. Estades breus de professors convidats (primer semestre de 2017).
 11. Informació del Consell de Direcció:
  1. Informació sobre el Pressupost de 2017.
  2. Informació en relació amb el model de la comptabilitat analítica (MECD-IGAE).
 12. Afers de tràmit.
  1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  2. Llicències per estudis. (Catalina Vich Llompart, ajudanta de l'àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada del Departament de Ciències Matemàtiques; senyor Rubèn Comas Forgas, professor contractat doctor de l'àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar, PAPE).
  3. Col·laboradors honorífics.
  4. Altres.
 13. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
 14. Torn obert de paraules.

Palma, 2 de novembre de 2016

El Secretari General,

 

 

Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 20 de setembre de 2016 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2016.               

 

 

Membres del Consell de Govern.