Sostenibilitat i universitat: dos conceptes compromesos amb el futur

Sostenibilitat. Aquest terme intangible sempre denota preocupació en els nostres cercles pròxims. Sens dubte, una de les paraules més repetides en les cimeres polítiques i que més inquieten la societat. De la sostenibilitat depèn el nostre futur.

Aquest concepte s'ha concretat i desenvolupat al llarg dels anys fins a arribar a ser reconegut en l'àmbit educatiu. Un dels objectius de l'Educació és introduir un canvi profund en el sistema que permeti preparar les generacions futures en la cultura de la sostenibilitat.

A hores d'ara, amb l'augment dels problemes ambientals, que s'han agreujat, i davant l'emergència climàtica global actual, la UIB ha introduït un model de gestió ambiental compromès amb els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l'Agenda 2030.

La UIB uneix esforços per la sostenibilitat, els ODS i l'Agenda 2030

A través de mecanismes d'ajuda com la formació, la recerca, la divulgació, la sensibilització o la transferència d'informació, treballam per fer que el nostre campus universitari sigui sostenible combinant al mateix temps dos eixos bàsics d'actuació:

Una part més tècnica, amb actuacions d'ambientalització i optimització dels recursos i la gestió ambiental.

I un altre eix, que es basa en la promoció d'activitats destinades a afavorir i potenciar la participació de la comunitat universitària en la gestió ambiental i la sostenibilitat.

Ens comprometem amb:

La lluita contra el canvi climàtic i per la mobilitat

El consum responsable

Material per a una alimentació sostenible i un consum responsable:

El projecte pilot d’ambientalització de l’edifici Anselm Turmeda (EPS3), inclòs en el Pla Smart Energy 2018-2030.

La gestió de residus.

La UIB compromesa amb l’Agenda 2030 i els ODS: