Botar al contingut
 

Pilar Roca Morey

personal.uib.cat/p.roca
Pilar Roca Morey
Professora associada
Dret Constitucional

Pilar Roca Morey

personal.uib.cat/p.roca

Currículum

Currículum breu

Formació acadèmica
Llicenciada en Dret per la Universitat de les Illes Balears (1992)

Trajectòria docent
Ha impartit docència en els estudis de Llicenciatura de Dret des de 1994. A partir del curs acadèmic 2009-2010 imparteix docència en els estudis de Grau en Dret, així com en els estudis de Turisme i en els estudis de Doble Grau Administració i Direcció de Empreses-Dret.
A més ha impartit docència a l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).

Trajectòria investigadora
Memòria d'investigació sota el títol 'El Consejo de Estado y los consejos autonómicos. Especial referencial al Consejo Consultivo de les Illes Balears'
Participació en el llibre 'La Constitución de 1978. Anotaciones desde la perspectiva balear'. Diversos autores. Institut d'Estudis Autonòmics, 2005.
Participació en el llibre 'El nacimiento de las agencias de calidad de ámbito autonómico' en el libro 10 años de la evaluación de la calidad de las Universidades (1996-2006). Diversos autores. ANECA, 2007.
'La coordinación entre las agencias en el proceso de evaluación previa de los estudios de posgrado' en Acreditació de Màsters, Universitat Rovira i Virgili, 14 i 15 de novembre de 2006, publicat en el document del mateix nom per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2007.

Altres mèrits
- Funcionària de carrera de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb plaça de Cap de servei d'oferta formativa i infraestructures a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
- Forma part de la Comisión de Certificación, Evaluación y Acreditación (CECA) de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) des de l'any 2012.
- Fou Directora de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) des de l'any 2003 fins l'any 2008.
- Avaluadora acreditada en el model EFQM d'Excel•lència.
- Delegada davant la FREREF (Fondation des Régions Européennes pour la recherche en Education et Formation) per part del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, des de l'any 2008 fins a l'any 2011.
- Parla, llegeix i escriu castellà, català, francès, anglès i italià.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20437 - Garanties Constitucionals i Dret Penal

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat
20437 - Garanties Constitucionals i Dret Penal
Google+ UIB