Botar al contingut
 

Dr. Joan Miralles Monserrat

personal.uib.cat/joan.miralles
Dr. Joan Miralles Monserrat
Professor emèrit
Filologia Catalana

Dr. Joan Miralles Monserrat

personal.uib.cat/joan.miralles

Currículum

Currículum breu

Joan Miralles. Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears des de 1983. Es va llicenciar en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona (1969), el mateix 1969 va defensar la tesi de llicenciatura Contribución al estudio de la onomástica mallorquina i el 1978 obtingué el doctorat en Filologia Catalana amb la tesi Un llibre de cort reial mallorquí del segle XIV. Introducció, transcripció i estudi lingüístic (premi extraordinari de Filologia, Universitat de Barcelona, 1978). Ha impartit docència a la UIB des del curs 1970-71. Entre el 1980 i el 1998 va ser director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. És membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i de la comissió per a l’elaboració d’una proposta d’estàndard oral de l’IEC. Ha estat membre de la comissió redactora de l’avantprojecte de Llei de Normalització Lingüística per a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Ha participat en el projecte finançat europeu PATROM (Patronymica Romanica), en el marc del qual prepara un Diccionari històric de l’antroponímia romànica i en el projecte del Ministeri d’Educació i Ciència Gramàtica del Català Antic (HUM2005-03508FILO). La seva recerca s’ha concretat en més d’una vintena de llibres publicats.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes
11527 - Història Oral i Memòria Històrica
11534 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11522 - Assessorament Lingüístic: Toponímia i Antroponímia
11527 - Història Oral i Memòria Històrica
  • Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes: C. A. C. del Pat. Immat. 2014-15
11534 - Treball de Fi de Màster
  • Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes: C. A. C. del Pat. Immat. 2017-18
1992 - Gramàtica Històrica Catalana
1993 - Història Social de la Llengua Catalana
20714 - Gramàtica Històrica Catalana
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes
20739 - Català Medieval
20740 - Edició i Comentari Filològic de Textos Catalans

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup d'Estudis d'Història Lingüística i Cultural Catalana (GEHLICAT) Investigador principal
Google+ UIB