Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Onofre Rullan Salamanca

personal.uib.cat/orullan
Dr. Onofre Rullan Salamanca
Catedràtic d'universitat
Anàlisi Geogràfica Regional

Dr. Onofre Rullan Salamanca

personal.uib.cat/orullan

Currículum

Currículum breu

 •  

Onofre Rullan es llicencià en Geografia per la Universitat de les Illes Balears (1982). Cinc anys més tard (1987) obtingué el grau de doctor amb la tesi ?Espacio y Ordenación del Territorio en Mallorca?. Actualment és catedràtic d?Anàlisi Geogràfica Regional. Entre 1999 i 2003 ocupà el càrrec de Director General de Litoral del Govern de les Illes Balears. Com a professor i investigador de la UIB ha participat en diferents equips d?investigació en torn a la planificació urbana, regional i història del poblament. Ha col·laborat en la publicació d?uns 50 llibres i ha publicat les seves investigacions en més de 40 articles participant ?a més a més- en 8 projectes d?investigació del Plan Nacional. Al 1997 rebé el Premi d?Urbanisme ?Gabriel Alomar i Esteve? del Consell de Mallorca pel treball titulat ?El Sistema Territorial i Urbà de Calvià? i, al 2002, el 1er Premi Lluís Solé i Sabarís de Geografia atorgat per l?Institut d?Estudis Catalans per l?assaig ?La construcció territorial de Mallorca?. Aquest treball fou publicat al 2002 per l?Editorial Moll. Des de la seva creació, el 2005, és l?Investigador Responsable de Grup d?Investigació sobre Sostenibilitat i Territori (GIST) al sí del qual ha dirigit, entre d?altres i com a Investigador Principal, els següents projectes del Pla Nacional I+D+i:

 • La funcionalización turística de las Islas Baleares (1955-2000): adaptación territorial y crisis ecológica del archipiélago (SEJ2006-07256/GEOG)
 • La geoeconomía y la geopolítica turística. Análisis de la glocalización turística balear, implicaciones socioambientales (CSO2009-08400/GEO)
 • Geografías de la crisis: análisis de los territorios urbano-turísticos de las Islas Baleares, Costa del Sol y principales destinos turísticos del Caribe (CSO2012-30840)
 • Anteriorment a aquests projectes havia format part de 6 equips d?investigació del Pla Nacional que desenvoluparen els corresponents projectes.

Així mateix ha treballat en diferents equips que han desenvolupat projectes per encàrrec entre els que destaques:

 • 1988: Pla Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana. Fase d'Informació i Diagnòstic. Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori - Universitat de les Illes Balears (COPOT-UIB). Coordinador.
 • 1995: El medio físico de las Islas Baleares. Informe temàtic per a les Directrius d?Ordenació Territorial de les Illes Balears. Palma. Direcció
 • 1997: Avance de las Directrices de Ordenación Territorial. Palma 1997. Govern Balear. Membre de l?equip redactor.
 • 1997: El medio físico en la Comunidad Autónoma Valenciana. Informe temàtic per al projecte Definición del Modelo Territorial de la Comunidad Autónoma Valenciana. Direcció i realització.
 • 2007: Informes ambientals i paisagístics. Àmbits del projecte de llei de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears. la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears. Realització i codirecció.
 • 2010: Els Indicadors de Sostenibilitat Socioecològica de les Illes Balears (2003-2008). Colonya Caixa Pollença y Sampol Ingeniería y Obras SA. Participació.

Pricipals publicacions dels darrer 5 anys (2014-2018):

 • Articialization and Islandness on the Spanish Tourist Coast, ?Miscellanea Geographica ? Regional Studies on Development? (Varsovia), Vol 18 (1), (2014), 5-16. En colaboración con Antoni Pons. http://www.degruyter.com/view/j/mgrsd.2014.18.issue-1/issue-files/mgrsd.2014.18.issue-1.xml
 • La apropiación de las rentas del suelo en la ciudad neoliberal española, ?Boletín de la AGE? (Madrid), Núm 65 (2014), 387-408. En colaboración con Sònia Vives. www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/viewFile/1758/1674
 • Tourism capitalism and island urbanization: tourist accommodation diffusion in the Balearics, 1936-2010, ?Island Studies Journal?, Vol. 9 (2), November 2014, 239-258. En colaboración con Antoni Pons e Ivan Murray. www.islandstudies.ca/sites/islandstudies.ca/files/ISJ-9-2-PonsRullanMurray_0.pdf
 • The expansion of urbanisation in the Balearic Islands (1956?2006), ?Journal of Marine and Island Cultures?, Vol. 3 (2), Desember 2014, 78-88. En colaboración con Antoni Pons. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212682114000249
 • Home dispossession: the uneven geography of evictions in Palma (Majorca), ?Die Erde. Journal of the Geographical Society of Berlin?, Vol. 146 (2-3), 2015, 113-126. En colaboración con Sònia Vives-Miró y Jesús M. Gonzálezhttp://www.die-erde.org/index.php/die-erde/article/view/211/110 DOI: 10.12854/erde-146-10
 • Urban growth and dual tourist city in the Caribbean. Urbanization in the hinterlands of the tourist destinations of Varadero (Cuba) and Bávaro-Punta Cana (Dominican Republic), ?Habitat International?, 58, 2016, 59-74. En colaboración con Sònia Vives-Miró, Jesús M. González-Pérez, y Ricardo Remond-Roa. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397515303064
 • Consecuencias sociales del modelo económico basado en el crédito, Geografía de las ejecuciones hipotecarias en Menorca, ?Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias So­ciales?. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de enero de 2017, vol. XXI, nº 553. En colaboración con Sònia Vives-Miró y Jesús M. González Pérez. http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/553
 • Desposesión de vivienda por turistización? Revalorización y desplazamientos en el Centro Histórico de Palma (Mallorca), ?Revista de Geografía Norte Grande?, núm. 67, 2017, 53-71. En colaboración con Sònia Vives-Miró. http://www.scielo.cl/pdf/rgeong/n67/art04.pdf
 • Consecuencias ambientales de la actividad económica, In Romero, Juan (coordinador). Geografía Humana de España. Curso de iniciación. Valencia: Tirant Humanidades, 2017. ISBN 978-84-16786-65-7, pp. 525-641. En colaboración con Jorge Olcina.
 • Capturing urban rent through evictions. Home Dispossessions in the Historic Centre of Palma (Majorca), In Albet, A. and Benach, N. (editores). Gentrification as a Global Strategy. Neil Smith and Beyond. London and Ney York: Routledge, 2017. ISBN 978-1-138-23425-5 (hbk), 978-1-315-30751-0 (ebk), pp. 152-162. En colaboración con Sònia Vives-Miró.
 • Cartografías de los desplazamientos por desposesión de vivienda. Desahucios y ejecuciones hipotecarias en Palma a través de su geohistoria, ?Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias So­ciales?, vol. XXII, núm. 591, 2018. En colaboración con Sònia Vives-Miró y Jesús M. González. http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/19774
 • Aproximáción a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas, ?Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles?, núm. 77, 2018, 1-51. En colaboración con Romero, J., Brandis, D., Delgado Viñas, C., García Rodríguez, J. L., Gómez Romero, M. L., Olcina, J., Vera-Rebollo, J. F., y Vicente Rufí, J.
 • Geografies de la despossessió d?habitatge a través de la crisi. Els desnonaments de marca Palma/ Geografías de la desposesión de vivienda a través de la crisis. Los desahucios Marca Palma/ Understanding geographies of home dispossession through the crisis. Evictions Palma Style. Vives-Miró, S., Rullan, O. Y González, J. M. Barcelona: Icaria Editorial, 2018. 347 pgs.

 

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
12/09/2019 16/01/2020 dijous 17.30 18.30 Despats d'Onofre Rullan. Ed. guillem Colom
03/02/2020 22/06/2020 dilluns 17.00 18.00 Despats d'Onofre Rullan. Ed. guillem Colom

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21113 - Geografia d'Espanya
21121 - Planificació Urbana
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
21111 - Geografia Urbana
21113 - Geografia d'Espanya
21121 - Planificació Urbana
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Sostenibilitat i territori (GIST) Investigador principal
Google+ UIB