Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. María Belén Pascual Barrio

personal.uib.cat/belen.pascual
Dra. María Belén Pascual Barrio
Professora contractada doctora
Teoria i Història de l'Educació
 • Despatx C-102Primer pisGuillem Cifre de Colonya

  Dra. María Belén Pascual Barrio

  personal.uib.cat/belen.pascual

  Currículum

  Currículum breu

  Llicenciada en Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid i doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Professora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB, imparteix diverses assignatures de grau i de postgrau vinculades amb la Sociologia de l'Educació. Les seves principals línies de recerca s'integren en l'àrea de la Pedagogia Social i la Sociologia de l'Educació i inclouen temàtiques com la intervenció socioeducativa amb famílies, la intervenció comunitària, la inserció sociolaboral dels joves i el sistema educatiu (http://dpde.uib.es/anuari/). La seva tesi doctoral va ser defensada el 2004 i tracta sobre l'avaluació de programes d'intervenció socioeducativa orientats a la inserció sociolaboral de joves i persones excloses del mercat laboral. Membre del Grup de Recerca Educativa i Social de la UIB (http://gifes.uib.eu), des de 2004 participa en projectes de recerca competitiva relacionats amb la formació en competències familiars i la prevenció de les drogodependències (http://www.competenciafamiliar.com/). Des de 2009 fins a 2016 ha estat cap d'estudis del grau d'Educació Social i vicedegana de la Facultat d'Educació de la UIB.

  Currículum breu

  She was graduated in Sociology from the Universidad Complutense de Madrid. She has a PhD in Educational Sciences from the Universitat de les Illes Balears (UIB). Currently is working as a Lecturer at the Department of Pedagogy at the UIB, undergraduate and postgraduate courses related to Sociology of Education.
  Her research lines are Social Pedagogy and Sociology of Education, including educational intervention with families, community intervention, youth employment, and the educational system (http://dpde.uib.es/anuari/).
  Her doctoral thesis (2004) focused on the evaluation of educational intervention programs for inclusion of young people and of persons exposed to exclusion from the labour market. Since 2005, she has been member of Social and Educational Training and Research Group (GIFES) (http://gifes.uib.eu). Within GIFES, she has participated in competitive research projects related to strengthening family programs and drug addiction prevention (http://www.competenciafamiliar.com/).

  Since 2009 to 2016, she has been the deputy dean for the degree in Social Education at the Faculty of Education.

  Currículum breu

  Llicenciada en Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid i doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Professora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB, imparteix diverses assignatures de grau i de postgrau vinculades amb la Sociologia de l'Educació. Les seves principals línies de recerca s'integren en l'àrea de la Pedagogia Social i la Sociologia de l'Educació i inclouen temàtiques com la intervenció socioeducativa amb famílies, la intervenció comunitària, la inserció sociolaboral dels joves i el sistema educatiu (http://dpde.uib.es/anuari/). La seva tesi doctoral va ser defensada el 2004 i tracta sobre l'avaluació de programes d'intervenció socioeducativa orientats a la inserció sociolaboral de joves i persones excloses del mercat laboral. Membre del Grup de Recerca Educativa i Social de la UIB (http://gifes.uib.eu), des de 2004 participa en projectes de recerca competitiva relacionats amb la formació en competències familiars i la prevenció de les drogodependències (http://www.competenciafamiliar.com/). Des de 2009 fins a 2016 ha estat cap d'estudis del grau d'Educació Social i vicedegana de la Facultat d'Educació de la UIB.

  Docència

  Horari de tutories

  Hores de tutoria del professor
  Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
  02/09/2019 31/07/2020 dimecres 11.00 13.00 Despatx C-102

  Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

  Assignatures on el professor imparteix docència
  Assignatura Pla/campus on la imparteix
  22326 - Pràctiques I d'Educació Social
  22203 - Sociologia de l'Educació
  22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
  10894 - Relació entre Família, l'Escola i els Serveis Socials

  Docència dels 5 anys anteriors

  Assignatura Estudi on la va impartir
  10695 - Societat, Família i Educació
  • Màster Universitari de Formació del Professorat2014-15
  10894 - Relació entre Família, l'Escola i els Serveis Socials
  10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
  10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
  22203 - Sociologia de l'Educació
  22326 - Pràctiques I d'Educació Social
  22327 - Pràctiques II d'Educació Social
  22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

  Recerca

  Grups de recerca

  Grup Tipus de participació
  Investigació i formació educativa i social (GIFES) Membre
  Google+ UIB