Botar al contingut
Obert el termini de la convocatòria ordinària d'admissió general a grau
Del 3 de juny a les 9.30 h al 3 de juliol a les 21 hores

Dra. María Belén Pascual Barrio

Dra. María Belén Pascual Barrio
Professora titular d'universitat
Teoria i Història de l'Educació
  • Despatx C-102primer pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

She was graduated in Sociology from the Universidad Complutense de Madrid. She has a PhD in Educational Sciences from the Universitat de les Illes Balears (UIB). Currently is working as a Lecturer at the Department of Pedagogy at the UIB, undergraduate and postgraduate courses related to Sociology of Education.
Her research lines are Social Pedagogy and Sociology of Education, including educational intervention with families, community intervention, youth employment, and the educational system (http://dpde.uib.es/anuari/).
Her doctoral thesis (2004) focused on the evaluation of educational intervention programs for inclusion of young people and of persons exposed to exclusion from the labour market. Since 2005, she has been member of Social and Educational Training and Research Group (GIFES) (http://gifes.uib.eu). Within GIFES, she has participated in competitive research projects related to strengthening family programs and drug addiction prevention (http://www.competenciafamiliar.com/).

Since 2009 to 2016, she has been the deputy dean for the degree in Social Education at the Faculty of Education.

Llicenciada en Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid i doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Professora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB, imparteix diverses assignatures de grau i de postgrau vinculades amb la Sociologia de l'Educació. Les seves principals línies de recerca s'integren en l'àrea de la Pedagogia Social i la Sociologia de l'Educació i inclouen temàtiques com la intervenció socioeducativa amb famílies, la intervenció comunitària, la inserció sociolaboral dels joves i el sistema educatiu (http://dpde.uib.es/anuari/). La seva tesi doctoral va ser defensada el 2004 i tracta sobre l'avaluació de programes d'intervenció socioeducativa orientats a la inserció sociolaboral de joves i persones excloses del mercat laboral. Membre del Grup de Recerca Educativa i Social de la UIB (http://gifes.uib.eu), des de 2004 participa en projectes de recerca competitiva relacionats amb la formació en competències familiars i la prevenció de les drogodependències (http://www.competenciafamiliar.com/). Des de 2009 fins a 2016 ha estat cap d'estudis del grau d'Educació Social i vicedegana de la Facultat d'Educació de la UIB.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2023-24

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10894 - Relació entre la Família, l'Escola i els Serveis Socials
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2018-19, 2019-20
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2020-21
10900 - Models i Tècniques d'Intervenció en Acolliment i Adopció
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2021-22, 2022-23
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2019-20
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2019-20
11048 - Pràctiques d'Intervenció amb Infància, Adolescència i Família
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2020-21, 2021-22, 2022-23
11049 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora
11050 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora Avançada
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20, 2021-22, 2022-23
22203 - Sociologia de l'Educació
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació i formació educativa i social (GIFES) Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta