Botar al contingut
Escoltar
 

Rosa María Coto Sard

personal.uib.cat/r.coto
Rosa María Coto Sard

Rosa María Coto Sard

personal.uib.cat/r.coto

Currículum

Currículum breu

FORMACIÓ ACADÈMICA

2015-2017: Cursant Màster d' Ensenyament de l' Espanyol com a Segona Llengua. UNED.
2007: Llicenciatura en Documentació. Universidad de Murcia.
2004: Llicenciatura en Filologia Hispànica. Universitat de les Illes Balears.
2002-2003: Double Degree of Hispanic Studies with Hispanic Philology. University of Sheffield, Anglaterra.
2000-2001: Programa Erasmus. Universidade de Coimbra, Portugal.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Des de desembre 2013 - Professora associada de la Universitat de les Illes Balears. Assignatura: Llengua Espanyola. Estratègias per a la comunicació. Grau de Magisteri de Primària

Des de 2010 - Professora de cursos d' espanyol per a estrangers a la Universitat de les Illes Balears. Cursos: Nivells A1, A2, B1, B2, C1, C2. Estilística. Cinema i Literatura Espanyola.
Espanyol per als negocis. Introducció del turisme a Mallorca. Trobades Culturals. Espanyol de Negocis. Nivell Avançat. Espanyol de Negocis. Nivell Intermig. Literatura Espanyola.

Maig 2011: Professora interina de Llengua Castellana. Educació Secundària Obligatòria. IES Bendinat (Calvià)

Cursos 2007-2008/2008- 2009:Professora titular de Magisteri, Periodisme i Comunicació Audiovisual. Centre d' Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG). Assignatures:
Llengua, Literatura Espanyoles i la seva Didàctica; Literatura Infantil; Lingüística; Moviments Literaris Contemporanis; Models d'Ús de l' Espanyol en els Mitjans de Comunicació. Responsable del Servei Lingüístic (de llengua castellana) al CESAG.

Maig 2007: Substitució al Col.legi La Salle (Palma), com a professora de llengua castellana i catalana al primer y segon cicle de l' ESO. Maig 2007

PUBLICACIONS

ROS GARCÍA, J., COTO SARD, R. Mª, ALONSO LIFANTE, Mª P. 'Histology and Histopathology: celular and molecular biology: (estudio bibliométrico)'. Facultad de Comunicación y Documentación: Universidad de Murcia. Homenaje a Isabel de Torres Ramírez: Estudios de documentación dedicados a su memoria. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2009. ISBN: 978-84-338-5034-8

PONÈNCIES

Maig, 2011: Ponent del taller El juego en el aula de ELE en el Curs de Formació de Professors d' Espanyol com a Llengua Estrangera, organitzat pel Departament de Ensenyament de l' Espanyol com a Llengua Estrangera de la Universitat de les Illes Balears. (2H)

IDIOMES

CASTELLÀ I CATALÁ: bilingüe. Nivell C2 de Català per l' Institut d'Estudis Baleàrics. Conselleria d' Educació i Cultura de les Illes Balears.

ANGLÈS: Advanced 1, EOI de Múrcia; IELTS, British Council de Barcelona.

PORTUGUÈS: Estada a Coimbra. DAPLE. Universidade de Lisboa, Instituto Camôes e Ministério da Educaçâo.

FRANCÈS: estada lingüística a París. Niveau A2 . Alliance Française de Palma.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

2016: Examinadora Oficial de l' Institut Cervantes, nivells A1, A2, A2-B1 escolarsB1, B2, C1, C2.
Març, 2011, 2012, 2013: Curs XII, XIII, XIV Encuentro Práctico Profesorado de ELE. International House Madrid i Editorial Edinumen.
Juny, 2005: CAP (Certificat d' Aptitut Pedagògica). Universitat Complutense de Madrid.
Juny, 2005: Reciclatge de Català i de Formació Lingüística i Cultural . Universitat de les Illes Balears.
Juliol, 2003: Curs de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera. Universitat de les Illes Balears i Institut Cervantes. (60H)

Docència

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
22027 - Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
32001 - Curs d'Espanyol A2.1 per a Estrangers
32003 - Curs d'Espanyol B1.1 per a Estrangers
32004 - Curs d'Espanyol B1.2 per a Estrangers
32005 - Curs d'Espanyol B2.1 per a Estrangers
32007 - Curs d'Espanyol C1.1per a Estrangers
32008 - Curs d'Espanyol C1.2 per a Estrangers
Google+ UIB