Botar al contingut
 
Luca Piccoli
Professor contractat doctor

Luca Piccoli

personal.uib.cat/luca.piccoli

Currículum

Currículum breu

Nascut a Valdagno, Itàlia (1978). Professor contractat doctor en el Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears des de 2013. Llicenciat en Economia e Commercio per la Università di Verona (2002) - cum laude. Master in Economics pel CORIPE (2003). Doctor en Economia Política per la Università di Verona (2007).

Experiència docent en els estudis de llicenciatura (Università di Verona), grau (Universitat de les Illes Balears) i màster (Paris School of Economics i Università di Verona).

La seva activitat de recerca es trba en l'economia pública (microsimulació, microsimulació amb comportament, integració de la microsimulació amb CGE), en la formació de dependències en el consum (teòricament i empíricament, amb un interès específic sobre el consum d'alcohol), economia de la família (teòricament i empíricament, en particular sobre models col·lectius), benestar dels nens (usant models col·lectius per establir mesures de benestar individuals), economia del treball (models d'elecció discreta) i economia del crim (a nivell miro i macro econòmics).

Ha publicat en diverses revistes internacionals com Economica, Applied Economics, Children and Youth Services Review, Review of Income and Wealth. Ha participat en capítols de llibres en editorials com Routledge Economics. Ha participat en diversos informes per al Parlament Europeu, la Comissió Europea i per governs de diversos països com França, Itàlia i Israel.

Ha participat en diversos projectes competitius i no a nivell Europeu, Internacional i Nacional.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
12/09/2018 26/06/2019 dimecres 11.00 12.00 DB220

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20629 - Treball de Fi de Grau d'Economia
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11497 - Avaluació Integrada dels Impactes Econòmics
11508 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari d'Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació 2015-16
20605 - Microeconomia
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
20616 - Sector Públic
20629 - Treball de Fi de Grau d'Economia
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Economia Pública (GREP) Membre
Google+ UIB