Programa de creació d'empreses

A través del programa creació d’empreses, la UIB ofereix ajuda i assessorament a tots el projectes empresarials que sorgeixen de la Comunitat Universitària. Aquest programa està articulat mitjançant la OTRI i té els següents objectius:

 • Fomentar i difondre la cultura emprenedora.
 • Donar resposta a les necessitats formatives d’emprenedors i empreses universitàries.
 • Oferir assessorament a projectes empresarials d'universitaris i investigadors.
 • Gestionar el procés de creació de spin-off universitàries.

Serveis a emprenedors

 • Assessorament en la protecció dels drets de propietat industrial i sol·licitud de patents.
 • Ajuda en la definició del model de negoci.
 • Valorització de la tecnologia o el coneixement generat a la UIB per avaluar la possibilitat de transferència.
 • Informació sobre vies de finançament.
 • Ajuda en l’elaboració del pla d’empresa.
 • Informació sobre els tràmits administratius.
 • Informació jurídica i fiscal.

Per poder accedir a aquests serveis heu de tenir la condició de PAS, PDI, Alumne o Titulat de menys de cinc anys de la UIB.

Per a més informació posau-vos en contacte amb la OTRI a través de l’adreça gabriela.dinkova@fueib.org o al telèfon 971 25 9659.