Oficina de Transferència (OTRI)

L’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) de la UIB té com a missió dinamitzar les relacions entre la comunitat científica universitària, les empreses i altres agents socioeconòmics per a l’aprofitament del coneixement i els resultats de recerca de la Universitat de les Illes Balears.

Les seves activitats es centren principalment en la identificació de resultats de recerca, la seva protecció mitjançant patents i altres títols de protecció, així com la seva transferència al sector empresarial –a través de la creació spin-off, contractes de llicència d’explotació, contractes per a la realització de projectes de R+D+i, o de formació, etc.