Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Salut: Contractes predoctorals de formació en investigació en salut (PFIS)

  CONVOCATÒRIA: 2003 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 14 de novembre de 2003.

  Normativa:
  • Ordre del dia 20 d'octubre de 2003 (BOE del dia 22 d'octubre de 2003)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Aquesta convocatòria preten incorporar al Sistema Nacional de Salut, mitjançant contractes temporals, investigadors amb excel·lent formació per a potenciar la seva capacitat investigadora i també dotar del necessari component multidisciplinar les unitats i grups d'investigació dels centres sanitaris del Sistema Nacional de Salut. El contracte tindrà una durada de tres anys fins a un màxim de sis anys.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS I CANDIDATS
  Solicitants: Centres del Sistema Nacional de Salut.

  Candidats: Personal investigador amb quatre anys o més d'experiència postdoctoral o amb vuit o més anys d'experiència postgraduada en investigació biomèdica; posseïr producció científica i tècnica acreditada; haver estat membre de grups d'investigació de qualitat contrastada; presentar un projecte d'investigació que haurà de ser avaluat favorablement.
  3. TERMINI
  Fins al 14 de novembre de 2003.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona RTF
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Imprès de sol·licitud   Icona Vist
  Memòria   Icona Vist
  Document nº5   Icona Vist
  CV normalitzat   Icona Vist

  Torna