Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaContractes predoctorals "Salvador de Madariaga" a l'Institut Universitari Europeu

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 20 de febrer de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen, dins el Conveni Marc del Programa Salvador Madariaga, 12 ajuts per a contractes predoctorals a l'Institut Universitari Europeu per a la formació de doctors en les àrees de ciències humanes i socials, història, dret, economia i ciències polítiques i socials.

  La durada màxima dels ajuts serà de quatre anys. La dotació serà de 1.400 euros els primer i segon any i de 1.500 euros el tercer i quart any, més dues pagues extraordinàries cada un dels quatre anys.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Títol de llicenciat, grau o de màster o equivalent en matèries jurídiques, economicoempresarials, politicosociològiques o humanitats per a la realització del doctorat amb posterioritat a 1 de gener de 2008; també es podran presentar els que cursin el darrer any de màster o els hi faltin per cursar l'equivalent de crèdits a un curs acadèmic i que en tot cas hauran d'haver acabar abans del 10 de juliol de 2017; ser menor de 30 anys en el moment de la incorporació; acreditació de coneixements d'idiomes i permís de residència.
  3. TERMINI

  Fins al 31 de gener de 2017 a les 14 hores.

  Correcció: Fins al 20 de febrer de 2017 a les 14 hores.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Correcció d'errors convocatòria Icona Vist  
  Més informació i aplicació telemàtica   Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna