Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaEstades de mobilitat de professors i investigadors espanyols en centres estrangers

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 14 de maig de 2015.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen dues modalitats:

  - Modalitat A: Estades de mobilitat de professors i investigadors sèniors en centres estrangers, inclòs el programa "Salvador de Madariaga".

  - Modalitat B: Estades de mobilitat a l'estranger per a joves doctors (programa "José Castillejo").

  2. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS
  Vegeu article 5 de la convocatòria.
  3. CENTRES DE DESTINACIÓ
  Vegeu article 10 de la convocatòria.
  4. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Vegeu article 8 de la convocatòria
  5. PROCEDIMENT I TERMINI DE SOL·LICITUD

  La sol·licitud s’haurà d'emplenar i registrar telemàticament, per part de les persones interessades, amb els formularis disponibles a la Seu Electrònica del Ministeri d'Educació Cultura i Esports, en la forma establerta als articles 11 i 15 de la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 14 de maig de 2015 a les 14 hores (hora peninsular).
  Posteriorment a dia 14 de maig de 2015, segons l’establert a l’article 16 de la convocatòria, el Ministeri obrirà un termini perquè la UIB pugui accedir a l’aplicació electrònica per a validar les sol·licituds dels professors o investigadors sol·licitants, i procedir a la signatura per part del Vicerector d’Investigació i Postgrau.

  La UIB haurà de validar el següent:
  - Vinculació laboral dels professors o investigadors sol·licitants.
  - Que el sol·licitant compta amb l’autorització per part de l’organisme per absentar-se del mateix durant les dates per les qual sol·licita l’ajut.
  En aquest sentit els sol·licitants han de trametre a l’OSR (a l'atenció de Xavier Salvà) el document d'autorització que podeu trobar al web de la convocatòria, degudament emplenat.


  El document s’ha de trametre a l’OSR, com a màxim, el dia 16 de maig de 2015.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Autorització d'estada Icona Vist   
  Informació modalitat A    Icona Vist
  Informació modalitat B    Icona Vist  Torna