Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Ramón y Cajal (RYC)

  CONVOCATÒRIA: 2013 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 6 de febrer de 2014.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria de 175 ajudes (distribuïdes en distintes àrees científiques segons s’especifica en el punt següent) de cinc anys de durada per a la contractació laboral de doctors a centres d'I+D.
  2. ÀREES CIENTÍFIQUES
  Segons l’article 19.2) de la convocatòria, la distribució d’ajudes en cada àrea científica resultarà d’aplicar al total d’ajudes convocades la mitja aritmètica entre el percentatge de sol·licituds presentades en cada àrea científica respecte del total de les sol·licituds presentades i el percentatge de places oferides en cada àrea científica respecte del total de l’oferta de places, d’acord amb el contingut de la resolució de centres d’I+D elegibles que s’estableix a l’article 27 del BOE número 313. Les xifres resultants s’arrodoniran als números sencers més propers.
  3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estar en possessió del grau de doctor i complir amb els requisits que s'indiquen als articles 22 i 32.5 de la convocatòria.
  4. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels doctors i dels centres d'I+D+i és del 7 de gener fins el 6 de febrer de 2014 a les 15 hores (hora peninsular).

  Donat que el termini establert pel Ministeri d'Economia i Competitivitat és curt i que s'haurà de convocar una sessió extraordinària de la Comissió d'Investigació, seria convenient que els grups de recerca o els investigadors que vulguin presentar algun candidat que compleixi els requisits d'aquesta convocatòria enviïn a l'OSR (a Xavier Salvà) com a màxim fins el dia 29 de gener de 2014, la informació següent:
  - Currículum vitae del candidat (on consti la data i centre d'obtenció del doctorat).
  - Àrea temàtica en la qual vol participar (segons les establertes a l'annex de la convocatòria).
  - Centre o centres on ha realitzat estades per un total de 24 mesos posteriors a l'obtenció del doctorat, si escau.
  - 5 aportacions més rellevants d'entre les recollides en el Currículum Vitae.
  - Breu descripció, en poques línies, de la recerca que desenvoluparà el candidat.
  - Document de conformitat degudament signat.

  Us recordem que aquest tràmit és independent de la sol·licitud que el candidat/candidata ha de fer al Ministeri d'Economia i Competitivitat, de la forma que s'estableix a l'article 24, apartat b) de la convocatòria.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Enllaç al programa    Icona Vist
  Preguntes freqüents i altra informació    Icona Vist
  Document de conformitat Icona Vist   

  5. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist

  UE


  Torna