Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la contractació de personal tècnic de suport a la recerca

  CONVOCATÒRIA: 2008 (Sol·licitud) - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 13 de setembre de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria per seleccionar tècnics segons el que s’estableix la Resolució del conseller
  d’Economia, Hisenda i Innovació de 5 d'agost de 2008, per la qual s’ofereixen ajuts per a
  contractació de personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears.

  La UIB pot presentar sol·licituds en les modalitats següents:
  - Modalitat 1. Cofinançament dels contractes de personal tècnic de suport fets a l'empara de les resolucions de les convocatòries d'ajuts del MEC i de l'Institut Carles III (màxim 4 ajuts)
  - Modalitat 2. Ajuts per a la contractació de personal tècnic per incorporar a grups de recerca competitius reconeguts per la CAIB (màxim 10 ajuts)
  No podran sol·licitar aquests ajuts els beneficiaris de la convocatòria 2006 per a contractació de personal tècnic de suport (BOIB núm. 161 EXT)
  - Modalitat 4. Ajuts per a la contractació de personal tècnic d'instituts o centres de recerca o serveis centralitzats (màxim 4 ajuts)


  2. TERMINI
  Fins al 13 de setembre de 2008.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 10 de setembre de 2008.
  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Les persones interessades han de presentar la documentació següent:
  1) Annex 2
  2) DNI de la persona investigadora responsable
  3) Memòria descriptiva del projecte (model lliure)
  4) Resum del currículum vitae de la persona investigadora responsable
  5) Declaració expressa d'ajuts i subvencions sol·licitats o concedits

  No cal presentar els documents que es sol·liciten als apartats b), c), d), e), f), i g) del punt vuitè apartat 3 de la convocatòria
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist
  Annex 2 (Sol·licitud) Icona Vist  
  Declaració altres ajuts Icona Vist  

  Torna