Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació sobre addiccions

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 11 de juliol de 2024.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre addiccions d’un o dos anys de durada.

  Els projectes hauran de tenir objectius que s'enquadrin dins l'Estratègia nacional sobre drogues 2017-2024, havent-se d'assenyalar en tot cas les àrees d'actuació específiques on el projecte s'inclou.

  Es consideraran línies d'actuació prioritàries:

  1. Avaluació de polítiques, intervencions i programes de prevenció, d'assistència i d'incorporació social en l'àmbit d'alcohol, les drogues il·legals, els fàrmacs amb potencial d'abús i les addiccions comportamentals.
  2. Impacte del cànnabis en les esferes intel·lectual, motivacional, social i de la salut mental en els usuaris, amb especial referència als/les adolescents i joves.
  3. Noves eines de detecció i de vigilància dels determinants de les addiccions.
  4. Determinació de condicionants en l'oferta i la necessitat en els serveis i recursos d'atenció a les drogues i les addiccions, des de la perspectiva territorial i poblacional.
  5. Aspectes associats al tractament de les addiccions i el seu pronòstic en grups de població específics (gent gran, dones, migrants, persones que practiquen chemsex, usuaris de metamfetamina, col·lectius LGTBIQ+, persones sense llar, etc.).
  6. Morbiditat aguda, lesions i violència associades al consum de substàncies psicoactives i a altres addiccions.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Centres públics i privats sense ànim de lucre d'I+D, entre d'altres.

  La investigadora principal o l'investigador principal, abans de finalitzar el termini de sol·licitud, no podrà figurar com a tal en un altre projecte en execució del PNSD d'una altra convocatòria, encara que sí que podrà figurar com a membre d'un equip de recerca. Així mateix, tampoc es podrà figurar com a IP en més d'una sol·licitud de la present convocatòria.

  Els projectes hauran de presentar un equip de recerca format per entre quatre i deu persones.

  3. TERMINI

  Fins a l'11 de juliol de 2024

  MOLT IMPORTANT: Les sol·licituds s'han de presentar en format electrònic a la plataforma SIGES. Per tal identificar-se com a persona sol·licitant al sistema SIGES, és necessari que el representant legal de la UIB us hagi donat d'alta com a gestors d'una sol·licitud prèviament.

  IMPORTANT: Us demanam que, si estau interessades o interessats en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria, ho comuniqueu al més aviat possible a osr.gestiotecnica@uib.es

  per gestionar la vostra alta a l'aplicació telemàtica. Per tal d’obtenir els informes de les diferents comissions, les sol·licituds hauran d'enviar-se per correu electrònic al més aviat possible a:

  - Informe Ètic Recerca:

  · Si la investigació implica estudis amb medicaments i procediments invasius en éssers humans o la utilització de mostres biològiques d'origen humà, us heu de posar en contacte amb Comité d'Ètica de la Investigació amb Medicaments de les Illes Balears (CEIM-IB).

  · Si la investigació implica l’ús de dades procedents d’éssers humans, podeu consultar el procediment al web del CER.

  - Informe Comissió Investigació: secretari Xavier Salvà

  - Informe Comitè Ètica Experimentació Animal: si la investigació implica experimentació amb animals CEEA

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Estratègia Nacional sobre Addiccions 2017-2024   Icona Vist
  Extracte convocatòria BOE Icona Vist  
  Convocatòria completa a la BDNS Icona Vist  
  Sol·licituds a plataforma SIGES   Icona Vist
  Més informació i documentació necessària   Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna