Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaBeques Leonardo Fundació BBVA a Investigadors i creadors culturals

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 27 d'abril de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 55 ajuts per al desenvolupament personal de projectes de recerca en els àmbits d'especialització o activitat següents:

  - Ciències bàsiques, física, química i matemàtiques
  - Biologia i ciencies del medi ambient i de la terra
  - Biomedicina
  - Tecnologies de la informació i la comunicació, altres enginyeries i arquitectura
  - Economia, gestió d'empreses, ciències jurídiques i socials
  - Humanitats (filosofia, filologia, literatura, lingüísitca, història, estètica i musicologia)
  - Arts plàstiques i art digital
  - Música (composició, direcció i interpretació) i òpera
  - Creació literària i teatre

  La dotació de cada ajut serà de fins a 40.000 euros bruts.

  La durada dels projectes serà d'entre 6 i 18 mesos.

  El finançament de la Fundació BBVA ha de ser la font principal i preferentment única de finançament del projecte.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Persones físiques, investigadors o creadors culturals; nacionalitat espanyola amb residència a Espanya o nacional d'un altre país amb residència a Espanya; edat compresa entre els 30 i els 45 anys; trobar-se en un estadi intermig de la seva carrera o activitat professional, amb una trajectòria científica o creativa innovadora.

  La presentació a aquesta convocatòria és incompatible amb presentar-se a la convocatòria de beques MULTIVERSO a la creació en videoart, formar part d'un equip que es presenti a l'ajudes de la Fundació BBVA a equips d'investigació científica en el present any, estar adscrit a un projecte que de la Fundació que encara no hagi acabat la seva execució, haver stat beneficiari d'ajuts a investigadors i creadors culturals o d'ajuts a la creació en videoart de la Fundació BBVA.


  3. TERMINI

  Fins al 27 d'abril de 2017 a les 19h.

  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i altra documentació necessària, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 24 d'abril de 2017.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Guia de sol·licituds Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist

  Torna