Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat en l'àmbit de la biodiversitat terrestre i biodiversitat marina i litoral, i per a la realització de projectes i activitats d'informació i sensibilització ambiental

  CONVOCATÒRIA: 2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 de juliol de 2016.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a la realització d'activitats en l'àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral.

  La durada dels projectes serà d'un any. La dotació màxima de l'ajut serà de 60.000 euros. El projecte s'ha de cofinançar al 50%.

  2. REQUISITS

  Entitats i organitzacions sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats, etc.

  3. TERMINI

  Fins al 15 de juliol de 2016.

  Per tal d’obtenir la carta de conformitat del representant legal del centre, les sol·licituds de projectes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 12 de juliol de 2016.

  MOLT IMPORTANT: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 1 proposta, us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una, ens envieu la documentació relativa a la Fase I de la sol·licitud, abans del proper 30 de juny, a l'adreça osr@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar l'escollida.

  La comissió d’Investigació valorarà les sol·licituds que estiguin interessades en concórrer a la convocatòria de les ajudes de la Fundación Biodiversidad en funció dels criteris següents:

  1) Adequació de la proposta a les línies prioritàries del Campus Euromediterrani del turisme i l’aigua (20%)
  2) Adequació de la proposta a la finalitat de la convocatòria (15%)
  3) Desenvolupament tècnic i econòmic del projecte (35%)
  4) Dimensió ambiental (25%)
  5) Dimensió social i aliances (5%)

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Ordre de bases Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Guia presentació sol·licituds Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ


  Torna