Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat en l'àmbit de la biodiversitat terrestre i biodiversitat marina i litoral, i per a la realització de projectes i activitats d'informació i sensibilització ambiental

  CONVOCATÒRIA: 2016_2 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de febrer de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a la realització de projectes en matèria d'adaptació al canvi climàtic.

  Els projectes hauran de finalitzar abans del 30 de juny de 2018 (pròrrogues incloses). La dotació màxima de l'ajut serà de 120.000 euros. l'import de l'ajut concedit no pot superar el 70% del total del pressupost del projecte presentat (s'ha de cofinançar en un 30% com a mínim).

  2. REQUISITS

  Entitats i organitzacions sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats, etc.

  3. TERMINI

  Fins al 28 de febrer de 2017.

  Per tal d’obtenir la conformitat del representant legal del centre, les sol·licituds de projectes hauran de presentar-se a l'OSR abans de les 14 hores del dia 22 de febrer de 2017.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Ordre de bases Icona Vist  
  Convocatòria BOE (document nou Exclamació) Icona Vist  
  Guia presentació sol·licituds Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ


  Torna