Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaProjectes de desenvolupament tecnològic en salut

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 7 d'abril de 2015.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de subvencions de projectes de desenvolupament basats en experiències preliminars ja contrastades, impulsant-los en la seva fase de desenvolupament. Les línies de recerca prioritàries per a 2015 són:
  - Tecnologies moleculars i cel·lulars d'aplicació a les intervencions sobre la salut humana
  - Investigació traslacional i clínica sobre la salut humana
  - Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població
  - Investigació en medicaments, productes sanitaris i teràpia cel·lular
  - Investigació en tecnologies per a la salut

  Els projectes poden ser individuals o coordinats.

  La durada dels projectes serà de dos anys; l'investigador principal i els altres membres de l'equip d'investigació no poden figurar als equips de projectes finançats a la modalitat de projectes de desenvolupament tecnològic en salut de la convocatòria de l'AES 2014.

  2. TERMINI

  Del dia 10 de març al dia 7 d'abril de 2015 a les 15 hores. El termini intern de la UIB finalitza el dia 25 de març de 2015 a les 15 hores.

  S'ha establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  1. Emplenar la sol·licitud de projecte (accedint a l'opció “Acceso SIN certificado”) i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica de l'ISCII.
  IMPORTANT: Donat que en aquesta convocatòria de projectes de l'AES 2015 s'indica de manera explícita que l'entitat sol·licitant ha de supervisar cada sol·licitud, us agrairem que, en quan tingueu l'equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar, per correu electrònic (osr@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s'ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2. Generar la sol·licitud definitiva.
  3. Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb tota la documentació generada (Sol·licitud definitiva, memòria, CVs, etc)
  4. Imprimir la sol·licitud (és l'únic document que s'ha d’enviar en paper) i recollir les firmes dels investigadors.
  5. Enviar la sol·licitud impresa per correu intern a Cati Miralles per a la firma del vicerector i enviament al registre. Donat que només es permet una sol·licitud per institució, en cas d'haver-hi més sol·licituds la Comissió d'Investigació es reunirà per decidir quina es firma i es presenta.  Trobareu totes les plantilles necessàries per als documents requerits (memòries, model CV, documents coordinació) dins la pestanya "Documentos" de la sol·licitud telemàtica.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Guia de la convocatòria Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist


  FEDER


  Torna