Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació en salut

  CONVOCATÒRIA: 2003 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 d'octubre de 2003.

  Normativa:
  • Ordre del dia 19 de setembre de 2003 (BOE del dia 8 d'octubre de 2003)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajuts per a realitzar estudis i investigacions sobre avaluació de tecnologies sanitàries.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Institucions sanitàries, universitats i organismes públics d'investigació; fundacions i altres centres d'investigació sense ànim de lucre o inclosos en els acords específics del MSC o latres administracions sanitàries.
  3. TERMINI
  Fins al 28 d'octubre de 2003
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona RTF
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Documents 1, 2 i 3   Icona Vist
  Currículum vitae   Icona Vist
  Memòria econòmica final   Icona Vist

  Torna