Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació en salut

  CONVOCATÒRIA: 2013 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 9 de juliol de 2013.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Hi ha dues categories de projectes:
  - Projectes de recerca generals
  - Projectes de recerca en tecnologies per a la salut

  Els projectes poden ser individuals, coordinats o multicèntrics.

  2. TERMINI

  Del 17 de juny al 9 de juliol de 2013. El termini intern de la UIB és el dia 4 de juliol de 2013.

  S'ha establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  1. Emplenar la sol·licitud de projecte (accedint a l'opció “Acceso SIN certificado”) i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica de l'ISCII.
  IMPORTANT: Donat que en aquesta convocatòria de projectes de l'AES 2013 s'indica de manera explícita que l'entitat sol·licitant ha de supervisar cada sol·licitud, us agrairem que, en quan tingueu l'equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar, per correu electrònic (osr@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s'ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2. Generar la sol·licitud definitiva.
  3. Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb tota la documentació generada (Sol·licitud definitiva, memòria, CVs, EPOs, etc)
  4. Imprimir la sol·licitud (és l'únic document que s'ha d’enviar en paper) i recollir les firmes dels investigadors.
  5. Enviar la sol·licitud impresa per correu intern a Cati Miralles per a la firma del vicerector i enviament al registre.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Guia de la convocatòria (nou 17/06/2013 Exclamació) Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Model memòria projecte general Icona Vist  
  Model memòria projecte general en anglès (nou Exclamació) Icona Vist  
  Model CV (format pdf) (nou Exclamació) Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist


  3. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist

  UE


  Torna