Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix PUBLICACIONS

 1. Informació30. Memòria d'investigació

  1. OBJECTIUS
  És un recull de l'activitat investigadora que s'ha realitzat al llarg de l'any natural anterior a la seva publicació.

  S'elabora partint de les dades que consten a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) i que els investigadors han fet arribar els mesos de gener i febrer de l'any següent a la data de la realització de les activitats.

  La publicació s'estructura en els apartats següents:

  - Activitats dels Serveis Generals.
  - Activitats de les Facultats i Escoles.
  - Activitats organitzades pels departaments.
  - Activitats dels grups de recerca (estructurades en àrees temàtiques).
  - Activitats realitzades pels professors i professores que no formen part dels grups de recerca.
  2. ENLLAÇ D'INTERNET

  Torna