Grup d'Innovació Educativa a les Matemàtiques i la Enginyeria (GIEME)

Equip investigador

Investigador principal

Membres

Col·laboradors