Escoltar

Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Publicacions en revistes

  • Riera Jaume, M.A.; Ferrer Ribot, M., "Les cadres de la realtion avec les familles: vers la participation des parents", "Le Furet", Número 54, Pàgines 6-8, 2007. Article.
  • Maria Ferrer Ribot, M.Antònia Riera Jaume, "El rol i les intervencions dels professionals en programes socioeducatius per a famílies de risc", "Enginy. Revista del Col·legi Oficial de Psicòlegs a Balears", Número 16-17, Pàgines 31-39, 2007. Article.