Nova Lex Mercatoria (NLEME)

Informació general del grup

Àrea AEI: Dret (DER)

Línies de recerca:

  • Dret contractual mercantil i resolució alternativa de disputes.
  • Dret de societats i concursal.
  • Dret de la competència.