Teoria comunicacional del Dret (TCD CTL)

Informació general del grup

Àrea AEI: Dret (DER)

Línies de recerca:

  • Comunicació, llenguatge i dret. Teoria dels textos jurídiques.
  • Sintaxi i dret. Teoria formal del dret.
  • Semàntica i pragmàtica. Teoria de la dogmàtica i de les decisions jurídiques.