Escoltar

El Govern de les Illes Balears invertirà 1,5 milions d’euros per generar nous coneixements científics i tecnològics

Per primera vegada, es publicarà una convocatòria oberta a tots els centres investigadors per impulsar projectes de recerca d’un alt impacte socioeconòmic
La convocatòria, els objectius de la qual s’emmarquen en el Pla de Ciència de les Illes Balears, pretén enfortir la xarxa investigadora i diversificar l’economia

Avui el Consell de Govern ha autoritzat la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca científica i tecnològica per al període 2018-2022 per un import màxim d’1.500.000 €, amb l’objectiu de donar suport a iniciatives de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica i a la lluita contra el canvi climàtic, o relacionats amb l’àmbit turístic, que es duran a terme a centres públics i privats sense ànim de lucre de les Illes Balears.

L’objectiu principal és promoure la generació de coneixement científic i tecnològic, així com una recerca de qualitat, evidenciada tant per la internacionalització de les activitats i la publicació dels resultats, com per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la societat de les Illes Balears.

Aquesta convocatòria està prevista en el Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible 2017, i els doblers que es destinaran a les ajudes provenen de la recaptació de l’impost del turisme sostenible. Els objectius també estan emmarcats en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears. En aquest sentit, les temàtiques dels projectes han d’estar integrades principalment en els àmbits i objectius de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, que s’indiquen a continuació:

a) Estudi i revaloració del patrimoni històric i cultural.
b) Transició energètica.
c) Coneixement, protecció i recuperació del medi natural.
d) Coneixement sobre el funcionament, la modernització i la recuperació del medi rural, agrari i marí.
e) Coneixement sobre el canvi climàtic.
f) Tecnologies relacionades amb l’àmbit turístic.
g) Investigació d’excel·lència.

Per a l’anualitat de 2018, es preveu una inversió de 270.000 €, amb una partida de 250.000 € de la primera convocatòria i una partida de 20.000 € en concepte d’avaluació.

La durada dels projectes (i dels subprojectes que els integren) ha de ser de tres anys. Les entitats beneficiàries poden ser centres públics d’R+D (universitats públiques, organismes públics de recerca, entitats sanitàries públiques o de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre, i, en general, qualsevol centre d’R+D dependent de les diferents administracions públiques) i altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que tenguin definits en els seus estatuts l’R+D com a activitat principal.

 

Enllaç a la nota de premsa: http://www.caib.es/govern/pidip/consells/dadesAcord.do?extra=N&codi=9123840&lang=ca

Data de publicació: 28/08/2018