Nota de premsa: El G-9 reclama un Pacte per la Recerca

Vicerectors del G-9 de Universitats reclaman un Pacte por la Recerca per superar deficièncias estructurals i de pressupost.

Podeu trobar la nota de premsa completa dins el web del G-9.

Data de publicació: Tue Nov 08 10:14:00 CET 2016