Publicació de l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació