"XXVI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas", organitzades per la UIB i la CRUE

A la Universitat de les Illes Balears es duran a terme els dies 28, 29 i 30 de novembre de 2018 les "XXVI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas", organitzades per la comisió sectorial d'I+D+i de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Com a novetat d'aquesta edició, s'inclouran a les jornades les trobades de la Xarxa d'Unitats de Gestió de la Investigació (RedUGI), de la Xarxa de les Oficines de Transferència de Resultats de la Investigació (RedOTRI), de la Xarxa de las Oficines Europees d'I+D+i (RedOE) i de la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga).

Aquestes trobades es realitzaran en paral·lel, per posteriorment reunir a tots els inscrits a un plenari, on s'abordaran els principals reptes als que se enfronten les universitats espanyoles dins el marc de la investigació, la innovació, la transferència de coneixement i la divulgació científica.

Per qualsevol qüestió relacionada amb les jornades s'ha habilitat l'adreça de correu electrònic xxvijornadasidicrue@uib.es

El comité local organizador està format per personal del Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització i la Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Data de l'esdeveniment: 28/11/2018

Data de publicació: Wed Oct 17 12:03:00 CEST 2018