La UIB als rànquings

La UIB és una Universitat de reconegut prestigi en la recerca i amb un fort impacte internacional. Així ho demostren els resultats assolits en diferents rànquings que avaluen la qualitat de la recerca.

A continuació es presenten una sèrie d'indicadors qualitatius que mesuren la producció científica en relació al nombre d'investigadors o la mida de la institució.

Com millorar la posició de les universitats als rànquings?

Scimago Institutions Ranking

SIR El rànquing d'institucions Scimago es un entorn de avaluació de la recerca i generador de rànquings per analitzar la producció científica d'Universitats i institucions de recerca. L'elabora l'SCIMagoLab, producte de la col·laboració del CSIC i diverses universitats espanyoles. La seva informació s'extreu de la base de dades Scopus, de l'editorial Elsevier. 

A continuació es presenten algunes dades del període 2010-2014 pertanyents al SCIMago Institutions Ranking Global 2016 (Higher Education):

Indicador Posició a
Europa Occidental
Posició a Espanya
Publicacions d'alta qualitat (Q1) 181 10
% Documents citats 166 8
Col·laboració internacional 166 3
Impacte normalitzat 272 13
Excel·lència 182 13


U-Ranking de la Fundación BBVA i l'IVIE

U-RankingEl projecte U-Ranking és una iniciativa de la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. Ordena les universitats espanyoles tant pel su volum de resultats como per la seva productivitat. Els indicadors de recerca estan basats en la base de dades de l'ISI de l'editorial Thomson-Reuters.

A continuació es presenten algunes dades de l'informe de l'any 2018:

Indicador Posició a Espanya
U-Ranking (Productivitat) 6
    U-Ranking en Docència  5
    U-Ranking en Recerca  5
    U-Ranking en Innovació i Desenvolupament Tecnològic  9
U-Ranking Volumen 18

 
Rànquings I-UGR d'Universitats Espanyoles

Rankings I-UGR

I-UGR són un conjunt de rànquings de les universitats espanyoles basats en la investigació publicada a les revistes internacionales de major impacte i visibilitat segons dades de l'ISI de l'editorial Thomson-Reuters. S'organitzen per camps (12) i disciplines científiques (37). Els elaboren els grups EC3 i SCI2S de la Universitat de Granada.

Aquesta és la posició de la UIB en les disciplines en les que més destaca:

  Posició Qualitativa
DCUAL
Posició Quantitativa
DCUAN
Posició Final
IFQ2A-index
Disciplina 2004-2013 2009-2013 2004-2013 2009-2013 2004-2013 2009-2013
Activitat Física i Esport 3 4 13 10 5 3
Biologia Vegetal i Animal  1 1  13 13 4 4
Geociències  2 6  12 15 7 11
Psicologia  6 4  19 17 12 10

 
Altres rànquings

Rànquing Indicador Període Pos. Món Pos. EUR Pos. ESP
Hospitality and Tourism Research Rankings Recerca en  turisme 2000-2009 9 2 1
Hospitality and Tourism Research Rankings Recerca en turisme i hoteleria 2000-2009 17 2 1

 

   U-Multirank  ranking CYD Webometrics  Logo Psicothema

ARWU   QS    THE    CHE