Escoltar

Recomanacions per millorar la posició de les universitats als rànquings

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, a l'edició 2015 de la seva "Guía de buenas prácticas para la participación de las universidades españolas en los rankings internacionales", fa una sèrie de recomanacions a les universitats per a millorar la seva posició als principals rànquings internacionals.

A l'informe s'indica que s'haurien de considerar uns temes de fons, relacionats amb els aspectes que mesuren els rànquings, que afectarien a les pròpies estratègies de les universitats, i altres més operatius que podrien ser implantats a curt termini i que millorarien la informació facilitada per les institucions i, en conseqüència, la seva visibilitat. D'aquesta manera diferencia entre "Recomendaciones estratégicas" i "Recomendaciones operativas".


Als documents que apareixen a continuació podeu consultar les recomanacions en concret, així com la guia completa editada pel Ministeri.

Documents relacionats